Karaciğer Trematodlu Koyunların Serum ve Yapağılarında Kobalt, Mangan, Selenyum ve Çinko Düzeylerinin Araştırılması


Tuncer S. S. (Yürütücü) , Denizhan V. , Kozat S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2018
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2018