Bartın Ili Uluyayla Yöresi Toprak Özellikleri ve Botanik Kompozisyonun Bugdaygillerdeki (Gramineae) Arbüsküler Mikorizal Fungusların (AMF) Kolonizasyonuna Etkilerinin Arastırılması


Demir S.

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2011

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2010
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2011