Bazı Patates (solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Farklı Arbusküler Mikorhiza (AM) Funguslarına Karşı Mikorhizal Bağımlılıklarının Belirlenmesi ve Potasyumlu Gübre Uygulamalarının Patates Bitkisi ve AM Fungusunun Gelişimi Üzerine Etkileri


Ekin Z. (Yürütücü) , YILDIRIM B., OĞUZ F., TÜRKÖZÜ D., AYSAN E., ŞAVUR B., et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2007 - 2010

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2007
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2010