Theileriozis'li sığırlarda hepsidin düzeyleri ile bazı hematolojik parametreler arasındaki ilişki


Başbuğan Y. (Yürütücü) , Orunçkılınç Ö. , Yüksek N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2015
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2017