“TURİZMDE İNOVASYON YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALI PROJE DÖNGÜSÜ (PCM) VE ERASMUS+ EĞİTİMİ”


Cihangir E. (Yürütücü)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2019 - 2019

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2019
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2019