Murgul İşletmesi Atık Depolama Tesisi Hidrojeolojik Durum Akademik Değerlendirme Raporu


Dişli E. (Yürütücü)

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2017