Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğday Ekili Alanlarda Arbüsküler Mikorhizal Fungus Varlığının Tespit Edilmesi ve Bunların Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine (Fusarium culmorum ve Bipolaris sorakiniana) Karşı Etkinliğinin Araştırılması


Demir S.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2012 - 2017

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Mart 2017