Fasciola hepatica ile Doğal Enfekte Koyunlarda Homosistein ve Nitrik Oksit Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi


Kozat S. (Yürütücü) , Denizhan V. , Kaya A. , Özkan C.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2017
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2018