Bazı Nörotrofik Faktörlerin Aksotomi Hasarı Sonrası Sinir Rejenerasyonuna Etkilerinin Araştırılması


Kaval Oğuz E. (Yürütücü) , Oğuz A. R. , Üstün R. , Şeker A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2016
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2018