Ağrı Dağı Eteğinden Toplanan Pomza Örnekleri Üzerine Kurşun (II) Adsorpsiyonunun İncelenmesi ve Ortam Koşullarının CYY( Cevap Yüzey Yöntemi) ile Optimizasyonu


Şahan T. (Yürütücü) , Öztürk D.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2011
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2013