Van Gölü Havzası’ndan toplanan yabani baklagil bitkilerinin köklerinden Rhizobium bakteri türleri ile arbusküler mikorizal (AM) fungus türlerinin izole edilmesi ve bu izolatların kültür bitkilerinde simbiyotik karakterlere ve bitki gelişmesine etkilerinin araştırılması


Özgökçe F. , Akköprü A. , Demir S.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2005 - 2007

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2005
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2007