Ex-Vivo Kanser Modelinde Ficus caria ve Rehum ribes'in Prevantif Etkinliğinin Araştırılması.


Kaya İ.

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2010 - 2014

  • Proje Türü: Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2010
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2014