Nöromusküler bloker sonrası kullanılan sugamadexin beyin ve böbrek dokusu üzerine etkileri


Başbuğan Y. (Yürütücü) , Bulut G. , Sayhan Kaplan H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2014
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2018