Biyoaktif Madde ve Bakteriyosin Yüklü Nanoliflerin Gökkuşağı Alabalığının Onorhynchus mykiss Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi


Meral R. (Yürütücü) , ALAV A., Ceylan Z.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019