Farklı Yetiştirme Ortamlarının Petunyada (Petunia hybrida) Bitki Gelişimi, Çiçek Kalitesi ve Besin Elementi İçeriğine Etkileri


Gülser F. (Executive), Gökkaya T. H. , ATMACA H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: December 2017