Bis Fenol A nın Enzimatik Olarak Polimerizasyonu ve Reaksiyon Koşullarının Optimize Edilmesi


Yalçınkaya Z. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2009
  • End Date: December 2009