Kuzeyşehir Urban Design Project and Implementation Guide


Yücel A.

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2017

Project Abstract

    Kuzeyşehir Projesi, yaya öncelikli kent konseptine göre gelişmesi hedeflenen; kullanıcılarının yürüme mesafesi içerisinde ulaşabileceği alışveriş birimi, kafe, restoran, okul, yeşil alan, kültür merkezine sahip meydanlara erişebildiği bir kent modelini hayata geçirebilmek amacıyla tasarlandı. Bu durum beraberinde yeni bir  hayat stili getirmektedir. Öncelikle yer yer daralıp  genişleyen, farklı perspektif açılarıyla yürümeyi teşvik eden ana yaya arteri  planlanmıştır. Şehir ve semt meydanlarından sonra mahalle merkezlerinde de cami, ticaret ve sosyal yapılarla çevrili olan organik şekilde oluşturulmuş hizmet alanlarına vurgu yapılmak üzere yol aksları üzerinde organik olarak tasarlanan kentsel mekanlar oluşturularak monotonluk etkisi kırılmıştır.

    Planlama yapılırken şehir içerisinde yaşanan hareketler: 1) mahalle sınırına kadar, 2) mahalle sınırından sonraki hareketler olarak ikiye ayrılmıştır. Bu şekilde kurgulanmış ulaşım kademelenmesinde yaya hareketine gereken öncelik tanınmış olacaktır.

    Tasarım süreci yaklaşık olarak 2.5 yıl sürmüş olup son 1.5 yılına dahil oldum. Projeye başlamadan önce çalıştaylar yapılmış, kurum görüşleri alınmış, analizler tamamlanmıştı. Üst ölçek kararları alınmış, bu kararlar belediyeye ve projeyi yapacak olan TOKİ' ye onaylatılmaya çalışılmaktaydı. Kalan işler: üst ölçek kararlarının onaylanması, ulaşım  kararlarının onaylanması, merkez-semt-mahalle alanlarının sınırlarının  belirlenmesi, konut-donatı alanlarının belirlenmesi, 5000 imar  planının sonlandırılması, 1000 uygulama imar planının sonlandırılması, kentsel tasarım rehberinin hazırlanması olarak sıralanmaktaydı.

    Proje tasarim sürecine etkilerim şu şekilde sıralanabilir:

  • Projenin 1/5000 ölçek maketinin yapılması(35 000 000 m²'lik proje alanının çalışma maketi şu an ofiste sergilenmek üzere asılmış bulunmaktadır.)
  • Tasarıma başlamadan önce evrensel veriler ve yerel veriler ele alınarak  katsayılar oluşturulup hesaplamaların yapılması.(Tüm şehrin donatı-parsel alanları, emsale göre nüfus sayısı, gelir durumuna göre konut sayısı mahalle alt bölge-mahalle-semt-kent ölçeklerinde ayrı ayrı kişi başı ile   endekslenecek şekilde katsayılar belirlenerek hesap tabloları formüle edilmiştir.)
  • 5000 imar planının çizilmesi. (Yapılan hesaplar ve çizilen mahalle eskizleri (çiz: Ahmet Yılmaz) doğrultusunda her türlü kurum bilgileri göz önünde bulundurularak 500 ölçekten 5000 ölçeğe doğru bir çalışma sistemi ile dijital ortama aktarılmıştır.)
  • 1000 uygulama imar planının çizilmesi. (500 ölçekten 5000 ölçeğe doğru bir çalışma sistemi belirlendiğinden 5000 imar planı bittikten sonra haliyle 1000 imar planı da hazır durumda idi.
  • Kentsel tasarım rehberinin hazırlanması. (Proje alanına işlenen verilerin gelişim sürecinin nedenleriyle açıklandığı ve imar planına ek plan notlarının yazıldığı, kentsel tasarım projesini destekleyecek şekilde kentsel tasarım rehberinin hazırlanması gerçekleştirildi. Toplam 22 mahalle, semt ve kent merkezleriyle birlikte her bölge ayrı ayrı sunuma hazır hale getirildi.)