VAN İLİ MOBİLYA SEKTÖRÜ ELMAS MODEL REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME POTANSİYELİ


Turan A., Saydan R., Aygün M.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2017

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: October 2017