Farmakolojik Açıdan Önemli Dihydropirolooxazol Türevlerinin İyot (III) Katalizörü İle Oksidatif Halkalaşma Reaksiyonlarından Yararlanarak Sentezi


Aslanoğlu F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: May 2021