Mezenkimal kök hucrelerin in vivo ortamda perifer sinir dejenerasyonu uzerine rejeneratif ve restoratif etkilerinin araştırılması


Üstün R. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: June 2021