Beta Talasemi Major Tanılı Hastalarda Plazma Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 İle Sistatin C Düzeyi Ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi


Çetin M. (Executive) , Zerdali H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: July 2019