Orta düzeyde egzersizin yüksek yağlı diyetle aralıklı beslenme uygulanan ratlarda bazı serum inflamasyon markırları ve immün sistem üzerine etkisi


Günbatar N. (Executive) , Bulduk B. , Oto G. , Bulduk M. , Karaaslan S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: March 2018