Li2SrTa2O7 Bileşiğin elektronik ve optik Özelliklerinin Faz Değişimine bağlı Olarak İncelenmesi


Aycibin M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: May 2019