Deneysel Nefrotoksisite Oluşturulan Tavşanlarda Nitrik Oksit Donorü (L-arginin) ve Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörlerinin Etkinliği


Akgül Y. (Executive), Özkan C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2006
  • End Date: July 2009