Vitiligolu hastalarda tirozinaz antikoru, tirozinaz ile ilişkili protein 1 ve 2 antikorları, melanin konsantre hormon reseptör antikoru seviyelerinin otolog serum deri testi ve otolog plazma deri testi sonuçları ile karşılaştırılması.


Uce Özkol H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: May 2015