Omalizumab kullanan kronik ürtiker tanılı hastalarda Fc epsilon reseptör 1 alfa ve beta( FceR1a ve FceR1b) gen polimorfizmlerinin ilaç direnciyle ilişkisinin araştırılması


Uce Özkol H. (Executive) , Savaş H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: October 2019