Farklı rasyonlarla beslenen toklularda kesim öncesi aç bırakma süresinin bazı kan ve rumen parametreleri ile et kalitesi üzerine etkisi


Karaca S. (Executive), Erdoğan S., Kor A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: July 2014