Renal ve Osteoblast Hücre Hatlarında NaF Uygulaması, Minerallerin Apoptozis ve DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Yur F. (Executive) , Çetin S. , Taşpınar M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: April 2017