Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularının Karakterizasyonu ve Fenton Prosesiyle Arıtımının Araştırılması Van İli Örneği


Özgüven A. (Executive), Yıldız B., TAŞÇI S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: July 2021