Zihinsel engelli bireyler ve ailelerinin spora yönlendirilmelerini engelleyen faktörler ve Van ilinin mevcut spor tesislerinin engelli bireylerin kullanımına yönelik uygunluk düzeylerinin araştırılması ve Badminton Örneği Uygulaması


Özkan Z. (Executive) , Atli M. , Arslan E. , Atli S. , Sert V. , Kılınç H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: December 2017