Zihinsel engelli bireyler ve ailelerinin spora yönlendirilmelerini engelleyen faktörler ve Van ilinin mevcut spor tesislerinin engelli bireylerin kullanımına yönelik uygunluk düzeylerinin araştırılması ve Badminton Örneği Uygulaması


Özkan Z. (Executive), Atli M., Arslan E., Atli S., Sert V., Kılınç H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: December 2017