Farklı Hibrit CAD CAM Bloklarından Çeşitli Kalınlıkta Üretilen Kronların Rezin Simanlarla Maskeleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Ünalan Değirmenci B. (Executive) , RASOOL F. W.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: August 2019