Türkiye'de İmar Planlarının Uygulanabilirliği: Van Kenti Örneği


Turan A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: February 2015