Van'ın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Arkeolojisi Eğitim Programı


Oskay N., Bayram Öz E., Ocak E.(Executive), Özkan B. İ., Özoğul Balyalı T.

Development Agency, 2021 - 2021

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Projenin özel amacı; turizm sektörünün önemli bir paydaşı olan profesyonel turist rehberlerinin Van’ın tarihi, Kültürü, Sanatı ve Arkeolojisi hakkında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Eğitim programının özel amaçları aşağıda sıralanmıştır.

1) Van ilinde ikamet eden profesyonel turist rehberlerinin Urartu tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisi hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri ve farkındalıklarının arttırılması,

2) Van ilinde ikamet eden profesyonel turist rehberlerinin konuyla ilgili farkındalıklarının artırılması,

3) Yukarıda bahsi geçen etkinlikte elde edilecek çıktılarla yerel ve ulusal basında etkinliklerin yer bulması.

Eğitimin önemi; Van’ın arkeolojisini, tarihini, kültürel mirasını ve el sanatlarını Tarih öncesinden Cumhuriyet dönemine kadar konun uzmanı akademisyenler tarafından katılımcılara sunmak,

Katılımcılar, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, mimarlık tarihi ve kültürel miras alanlarında yapılan araştırmaları konuların uzmanları tarafından dinleme olanağına sahip olmuşlardır.