Dörtyol Ağzı


Oskay N., Baş S., Cihaner Keser S., Durna D. M. (Executive), Akgül R. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: June 2022

Project Abstract

Kamu bilincinin biçimlerinden ve kültürün önemli dinamiği olan sanat,  bireyin düşünsel ve ruhsal gelişimini temsil etmektedir. Toplum gelişiminin ilk aşamalarında ortaya çıkan sanat, insanın manevi oluşumunda da güçlü bir araçtır.
Sanatın temel özelliklerinden biri;  varlığın biliş sürecinin estetik kategorilerin yardımıyla gerçekleşmesidir. Sanatın toplumsal rolü, ilk etapta, ahlaki-eğitimsel ve sosyal-mobilize edici işlevlerle ilişkilidir. Sanatın temel sosyal işlevleri bağlamında bakıldığında gerçekliğin yansıması olarak sanat; insanların manevi dünyasını, ulusların, toplumların, bireylerin ve sosyal ilişkilerin psikolojisini bilmenin bir yoludur.
Sanat; sanatsal üretim var olduğu kültürün genel karakterini yakalar, zamanı yansıtır, dönüşüm ve gelişim evrelerini öngörür. Onu yeni değerler ve ideallerle zenginleştirir.
Bu bağlamda, “söylenmek istenilenler”in temel dayanağı toplumsal sorunlardır. Bu proje kapsamında kadın kavramında hareketle kültürel hafızalarda doygun bir yere sahip olan toplumsal problemler irdelenmektedir.
“Dörtyol Ağzı” sergisi de “kadın” kavramı çerçevesinde şekillenmiştir.  Bu minvalde proje; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 40., Güzel Sanatlar Fakültesinin 25. Yılı Etkinlikleri kapsamında 8 Mart- 8 Nisan 2022 tarihleri arasında, fakültemizde görev yapan dört farklı disiplinden dört kadın sanatçı/akademisyenin işbirliği ve Edebiyat alanı profesörü olan Fakülte Dekanının  sergi kritik metni ile Van NavArt Galeri’de “Dört Yol Ağzı” başlığıyla disiplinlerarası bir grup sergisi olarak açılması planlanmaktadır.
Sergide yer alan eserler, toplumda kadın olma bilincinin kodları üzerine sorgulamayı amaç edinmiştir.
disiplinlerarası düşünülen bu sergide üretilen yapıtlar;  farklı disiplin, materyal ve teknikler biraraya getirilerek, sanatsal ve kavramsal ifade gücüyle varlık bulacaktır.