İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme


Aygün M. (Executive), ASLAN Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: September 2018