Sulu Çevrelerden Hg(II) ve As(V) Gibi Ağır Metal İyonlarının Giderimi İçin Yeni Bir Adsorbent Olarak Kil-Polimer Fırça Hibrit Malzemesinin Hazırlanması ve Proses Parametrelerinin Optimizasyonu İçin Cevap Yüzey Yöntemi (CYY)' nin Uygulanması


Şahan T. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: October 2020