Sulardan Tetrasiklinlerin Mikro/Nano Boyutlu Sıfır Değerlikli Demir Ve Bimetalik Partiküllerle Giderimi


Hanay Ö.(Executive), Hasar H., Aslan S.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2011
  • End Date: October 2013