Türkiye'de Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler üzerinde Sitolojik-Palinolojik-Kimyasal Araştırmalar


Demirkuş N.

TUBITAK Project, 2004 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2004
  • End Date: May 2008