Ağır Metal (Pb) Stresinin Soya Bitkisinde (Glycine max L.) Büyüme Parametreleri, Antioksidant Enzim Aktivitesi Ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri


Tunçtürk R. (Executive), Ayhan H., Yılmaz A., Kulaz H., Eryiğit T., Tunçtürk M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: August 2017