Bazı Ekmeklik Bugˆday Çes¸itlerinin Kuraklık Stresinde Koleoptil Uzunluklarının Belirlenmesi ve Genetik Farklılıkların Moleküler Markör Analizleriyle Ortaya Konulması.


Arpalı D. , Furan M. A. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: July 2013