Üreme Sezonunda Senkronize Edilen Keçilerde Eksojen Oral Progesteronun Gebelik Oranlarına Etkinliğinin Araştırılması


Çetin N. (Executive), Şendağ S., USLU B. A. , KURU M., WEHREND A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: December 2018