İnsan Plazma Ve Eritrosit Hemolizatı Asetilkolinesteraz (Ache,Ec.3.1.1.7) Enzimi Üzerine Balbaşı Bitkisinin Polar Ve Nonpolar Ekstraktının İnvitro Etkilerinin Araştırılması


Atasoy N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: February 2016