Nemrut Volkanı Yakın Doğusunun Jeotermal Potansiyelinin Jeolojik ve Jeofiziksel Yöntemlerle İncelenmesi


Oyan V. (Executive), Akkaya İ., Özvan A., Özdemir Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: August 2015