Van Şehri kentleşme alanında yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterner çökellerindeki Sedimantolojik özelliklerin ve aktif tektonizmanın depremselliğe yönelik incelenmesi


Yeşilova Ç. , Oyan V. , Akkaya İ. , Özvan A. , Üner S. , Yakupoğlu T.

TUBITAK Project, 2001 - 2003

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2001
  • End Date: December 2003