Akdeniz Bölgesinin Güney Batısında Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Turizm Yönetim Planının Oluşturulması


Alaeddinoğlu F. (Executive) , Şeremet M. , Okudum R. , ALAEDDİNOĞLU F., BAYRAM ÖZ E., AYHAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: January 2022