Karaciğer Trematodlu Koyunların Serum ve Yapağılarında Kobalt, Mangan, Selenyum ve Çinko Düzeylerinin Araştırılması


Tuncer S. S. (Executive), Denizhan V., Kozat S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: November 2018