Zernek Baraj Gölü(Van) Su kalitesi ve Gölde Yaşayan Ekonomik Balık Türlerinin Bazı Populasyon Özellikleri üzerinde Bir Araştırma


Şen F. (Executive) , Kankaya E. , ELP M., KELEŞ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: August 2008