FSMVÜ Preliminary and Application Project


Yücel A.

Company, 2018 - 2019

  • Project Type: Company
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: July 2019

Project Abstract

    FSMVÜ Topkapı Kampüsü projesi ile üniversiteye ait tüm birimlerin tek kampüs altında toplanması hedeflenmiştir. 250.000 m² inşaat alanı ile İstanbul tarihi yarımadası içinde, son dönemlerde yapılan en büyük mimari projelerdendir. Tarihi yarımada içerisinde olması projeye değer katmış ve bu durum tasarımın şekillenmesinde ana rol oynamıştır. 

    Projenin her aşamasında yer alma fırsatım oldu. Maket yapımı ile başladığım süreç:

1)Yurtlar, Spor Salonu ve Atölyeler yapılarının avan proje çizimi, 2)Hukuk Fakültesi uygulama projesi çizimi ile devam etti.