Değişik vejetasyon dönemlerinde biçilen arpa hasılına kimi katkı maddeleri katılmasının silaj kalitesi ve rumende ham besin maddelerinin yıkılımı üzerine etkisi


Demirel M. (Executive) , Yıldız S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1998

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 1997
  • End Date: February 1998