Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Sinapic Acid ve Ellagic Acidin Pancreas Üzerindeki Sinerjistik Etkisinin Stereolojik, İmmünohistokimyasal ve Biyokimyasal Yöntemlerle Araştırılması


Altındağ F. (Executive) , Rağbetli M. Ç. , Koyun N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: September 2020